תנ"ך - ויגד למלך שלמה כי נס יואב אל־אהל ה' והנה אצל המזבח וישלח שלמה את־בניהו בן־יהוידע לאמר לך פגע־בו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...