תנ"ך - מלכים א פרק ב פסוק לא - ויאמר לו המלך עשה כאשר דבר ופגע־בו וקברתו והסירת׀ דמי חנם אשר שפך יואב מעלי ומעל בית אבי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...