תנ"ך - ויעל בניהו בן־יהוידע ויפגע־בו וימתהו ויקבר בביתו במדבר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...