תנ"ך - מלכים א פרק ב פסוק מג - ומדוע לא שמרת את שבעת ה' ואת־המצוה אשר־צויתי עליך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...