תנ"ך - ספר מלכים א פרק כ

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים