תנ"ך - מלכים א פרק כ פסוק יא - ויען מלך־ישראל ויאמר דברו אל־יתהלל חגר כמפתח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...