תנ"ך - והנה׀ נביא אחד נגש אל־אחאב מלך־ישראל ויאמר כה אמר ה' הראית את כל־ההמון הגדול הזה הנני נתנו בידך היום וידעת כי־אני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...