תנ"ך - מלכים א פרק כ פסוק יד - ויאמר אחאב במי ויאמר כה־אמר ה' בנערי שרי המדינות ויאמר מי־יאסר המלחמה ויאמר אתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...