תנ"ך - ויאמר אם־לשלום יצאו תפשום חיים ואם למלחמה יצאו חיים תפשום:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...