תנ"ך - מלכים א פרק כ פסוק כא - ויצא מלך ישראל ויך את־הסוס ואת־הרכב והכה בארם מכה גדולה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...