תנ"ך - מלכים א פרק כ פסוק כד - ואת־הדבר הזה עשה הסר המלכים איש ממקמו ושים פחות תחתיהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...