תנ"ך - מלכים א פרק כ פסוק כה - ואתה תמנה־לך ׀ חיל כחיל הנפל מאותך וסוס כסוס׀ ורכב כרכב ונלחמה אותם במישור אם־לא נחזק מהם וישמע לקלם ויעש כן: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...