תנ"ך - ויגש איש האלהים ויאמר אל־מלך ישראל ויאמר כה־אמר ה' יען אשר אמרו ארם אלהי הרים ה' ולא־אלהי עמקים הוא ונתתי את־כל־ההמון הגדול הזה בידך וידעתם כי־אני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...