תנ"ך - מלכים א פרק כ פסוק לד - ויאמר אליו הערים אשר־לקח־אבי מאת אביך אשיב וחצות תשים לך בדמשק כאשר־שם אבי בשמרון ואני בברית אשלחך ויכרת־לו ברית וישלחהו: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...