תנ"ך - מלכים א פרק כ פסוק לה - ואיש אחד מבני הנביאים אמר אל־רעהו בדבר ה' הכיני נא וימאן האיש להכתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...