תנ"ך - וימצא איש אחר ויאמר הכיני נא ויכהו האיש הכה ופצע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...