תנ"ך - מלכים א פרק כ פסוק לח - וילך הנביא ויעמד למלך על־הדרך ויתחפש באפר על־עיניו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...