תנ"ך - מלכים א פרק כ פסוק מא - וימהר ויסר את־האפר מעל מעלי עיניו ויכר אתו מלך ישראל כי מהנביאים הוא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...