תנ"ך - מלכים א פרק כ פסוק מב - ויאמר אליו כה אמר ה' יען שלחת את־איש־חרמי מיד והיתה נפשך תחת נפשו ועמך תחת עמו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...