תנ"ך - ספר מלכים א פרק כא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים