תנ"ך - המת לאחאב בעיר יאכלו הכלבים והמת בשדה יאכלו עוף השמים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...