תנ"ך - ויתעב מאד ללכת אחרי הגללים ככל אשר עשו האמרי אשר הוריש ה' מפני בני ישראל: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...