תנ"ך - ספר מלכים א פרק כב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים