תנ"ך - מלכים א פרק כב פסוק א - וישבו שלש שנים אין מלחמה בין ארם ובין ישראל: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...