תנ"ך - מלכים א פרק כב פסוק יא - ויעש לו צדקיה בן־כנענה קרני ברזל ויאמר כה־אמר ה' באלה תנגח את־ארם עד־כלתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...