תנ"ך - מלכים א פרק כב פסוק יב - וכל־הנבאים נבאים כן לאמר עלה רמת גלעד והצלח ונתן ה' ביד המלך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...