תנ"ך - ויצא הרוח ויעמד לפני ה' ויאמר אני אפתנו ויאמר ה' אליו במה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...