תנ"ך - מלכים א פרק כב פסוק כט - ויעל מלך־ישראל ויהושפט מלך־יהודה רמת גלעד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...