תנ"ך - מלכים א פרק כב פסוק לו - ויעבר הרנה במחנה כבא השמש לאמר איש אל־עירו ואיש אל־ארצו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...