תנ"ך - מלכים א פרק כב פסוק לז - וימת המלך ויבוא שמרון ויקברו את־המלך בשמרון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...