תנ"ך - מלכים א פרק כב פסוק לח - וישטף את־הרכב על׀ ברכת שמרון וילקו הכלבים את־דמו והזנות רחצו כדבר ה' אשר דבר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...