תנ"ך - מלכים א פרק כב פסוק מא - ויהושפט בן־אסא מלך על־יהודה בשנת ארבע לאחאב מלך ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...