תנ"ך - מלכים א פרק כב פסוק מג - וילך בכל־דרך אסא אביו לא־סר ממנו לעשות הישר בעיני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...