תנ"ך - מלכים א פרק כב פסוק מה - וישלם יהושפט עם־מלך ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...