תנ"ך - מלכים א פרק כב פסוק מז - ויתר הקדש אשר נשאר בימי אסא אביו בער מן־הארץ:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...