תנ"ך - מלכים א פרק כב פסוק מח - ומלך אין באדום נצב מלך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...