תנ"ך - מלכים א פרק כב פסוק מט - יהושפט עשר עשה אניות תרשיש ללכת אפירה לזהב ולא הלך כי־נשברה נשברו אניות בעציון גבר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...