תנ"ך - מלכים א פרק כב פסוק ה - ויאמר יהושפט אל־מלך ישראל דרש־נא כיום את־דבר ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...