תנ"ך - מלכים א פרק כב פסוק ז - ויאמר יהושפט האין פה נביא לה' עוד ונדרשה מאתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...