תנ"ך - מלכים א פרק כב פסוק ח - ויאמר מלך־ישראל ׀ אל־יהושפט עוד איש־אחד לדרש את־ה' מאתו ואני שנאתיו כי לא־יתנבא עלי טוב כי אם־רע מיכיהו בן־ימלה ויאמר יהושפט אל־יאמר המלך כן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...