תנ"ך - מלכים א פרק כב פסוק ט - ויקרא מלך ישראל אל־סריס אחד ויאמר מהרה מיכיהו בן־ימלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...