תנ"ך - ספר מלכים א פרק ג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים