תנ"ך - מלכים א פרק ג פסוק י - וייטב הדבר בעיני אדני כי שאל שלמה את־הדבר הזה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...