תנ"ך - ויקץ שלמה והנה חלום ויבוא ירושלם ויעמד׀ לפני׀ ארון ברית־אדני ויעל עלות ויעש שלמים ויעש משתה לכל־עבדיו: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...