תנ"ך - אז תבאנה שתים נשים זנות אל־המלך ותעמדנה לפניו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...