תנ"ך - וילך המלך גבענה לזבח שם כי־היא הבמה הגדולה אלף עלות יעלה שלמה על המזבח ההוא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...