תנ"ך - מלכים א פרק ג פסוק ח - ועבדך בתוך עמך אשר בחרת עם־רב אשר לא־ימנה ולא יספר מרב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...