תנ"ך - ספר מלכים א פרק ד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים