תנ"ך - מלכים א פרק ד פסוק ב - ואלה השרים אשר־לו עזריהו בן־צדוק הכהן: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...