תנ"ך - ספר מלכים א פרק ה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים